Waarom wij van ons vak houden

WAAROM WIJ VAN ONS VAK HOUDEN

SPONGE werd in 2003 als architectenbureau opgericht. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid voor de stad, de bewoners, de eigenaren en tegenover onszelf om uitsluitend te werken aan goede gebouwen met hoge kwaliteit en betekenis. Hoe eerder wij bij een project betrokken zijn, hoe beter dit te realiseren is. Een logische stap was daarom dat het werkveld van SPONGE een aantal jaren geleden werd uitgebreid en gespecialiseerd tot het formuleren van initiatieven, concepting en ontwerpen die starten in een zeer vroege fase van de vastgoedontwikkeling. SPONGE is dus graag vroegtijdig betrokken bij het formuleren van de juiste vraag en het aanjagen van een project.

“Ken je de situatie waarin je denkt precies te weten wat je nodig hebt, naar een specialistische winkel gaat om het te kopen en je daar een jou totaal onbekend maar veel slimmer product als oplossing voor het probleem vindt? Precies dat gebeurde mij bij SPONGE.”

een klant die liever niet met naam genoemd wil worden

SPONGE is een bureau op het snijvlak van haalbaarheid, programma en vorm van projecten. Door in een vroege fase samen met de klant aan de opgave te werken, kan SPONGE de klant op een aangename wijze uitdagen en kunnen wij een ontwikkeling van betekenis starten om ons en andermans leven gezamenlijk een klein beetje betekenisvoller en dus fijner te maken.

verder naar WAT WIJ DOEN

Of lees hier meer redenen over WAAROM u zou willen werken met SPONGE:

Betekenis:

 • Welke bedoeling heeft u met uw werk? Welk belang dient het? Welke inhoud heeft het? Zijn de mooiste projecten niet die, die naast een financiële betekenis ook een betekenis voor de mens hebben? Of voor de maatschappij, de innovatie, de natuur, de architectuurontwikkeling, een wijk of de eindgebruiker? En (hierdoor) ook van betekenis zijn voor u persoonlijk?
 • Welke betekenis hebben uw gebouwen? Goede gebouwen zijn significant en hebben invloed op de mens en zijn leefomgeving. En hierdoor ook veel kracht en uitstraling.
 • Volgens ons heeft een gebouw met betekenis meer kwaliteit en daardoor op verschillende niveaus meer waarde. Niet alleen qua financiële opbrengsten. En dat vinden wij belangrijk.

Kwaliteit:

 • U krijgt een gebouwd object dat alle door u gewenste woon-, werk-, verblijfs- en andere functies in zich verenigt.
 • Wij stimuleren de ideevorming en dragen alternatieven aan. Hierdoor vergroot u de kans op het meest optimale eindresultaat. Wij streven er altijd naar, om antwoorden te geven die de vraag overstijgen.
 • Het dagelijks gebruik van een omgeving waarin u en/of de gebruiker zich prettig voelt, draagt dagelijks bij aan het welbevinden. Het object dat samen met SPONGE tot stand komt, zit als gegoten.
 • Een proces doorlopen met SPONGE betekent zorg besteden aan alle aspecten. Hiermee dragen wij samen bij aan de maatschappelijke en culturele waarde van de gebouwde omgeving.

Meerwaarde:

 • Het is efficiënt om met een ontwikkelaar en architect in één entiteit te werken. Dit betekent minder tijdsbesteding voor communicatie en presentaties, minder fouten door overdracht en daardoor minder faalkosten. En het levert betere projecten op door de directe wisselwerking van ervaring met ontwikkeling en architectuur. Alles uit een hand – betere ontwikkeling – betere architectuur – betere projecten.
 • Kostenbesparingen door slimme oplossingen en meerwaarde (financieel, functioneel en esthetisch) door oplossingen buiten of aan het randje van de standaard.
 • Wij weten hoe er aan de voorkant van het proces duurzaam ontworpen moet worden, waardoor er in de uitwerking minder techniek nodig is en waardoor u op termijn veel kunt besparen in het beheer.
 • Wij bedenken concepten voor herbruikbare gebouwen die hun waarde niet verliezen.
 • Wij hebben al een aantal prijzen gewonnen met onze gebouwen. Prijzen zijn van onschatbare waarde voor de PR en de waarde van het gebouw.

Werkwijze:

 • Wij beginnen met het toetsen van de haalbaarheid en het formuleren van heldere randvoorwaarden (financieel, functioneel en ruimtelijk) waardoor wij niet voor verrassingen komen te staan.
 • Wij vervullen in alle fasen de rol van regisseur. Wij houden het overzicht en zorgen ervoor dat het complexe proces van ontwikkelen tot en met bouwen voor u als klant behapbaar blijft. Wij ontzorgen tot het niveau dat u kiest en u kunt doen wat u kiest om zelf te doen.
 • Wij zijn de ‘airbag’ tussen u en alle andere betrokken partijen zoals adviseurs, aannemers en overheden. Wij zorgen ervoor dat u niet te veel betaalt en dat procedures niet langer duren dan noodzakelijk. Bovendien controleren wij of alle andere betrokken partijen hun werk goed en conform afspraken verrichten.
 • Wij hebben een onafhankelijke positie en zijn niet gebonden aan vaste adviseurs, leveranciers of bouwers. Voor iedere opgave kunnen hierdoor de meest geschikte oplossingen en partijen gekozen worden en kunnen wij onze klanten onafhankelijk en optimaal adviseren.

verder naar WAT WIJ DOEN