Home

SPONGE, BEDENKT SLIMME CONCEPTEN VOOR VASTGOED

Wij werken als aanjager van vastgoedontwikkeling, concepting en architectuur vanaf een zeer vroege fase van hoogwaardige projecten met betekenis. Dit doen wij in opdracht, in samenwerking en op eigen initiatief. Deze initiatieven brengen wij zelf tot ontwikkeling of wij bieden deze aan geïnteresseerde partijen aan. Wij houden ons voornamelijk bezig met transformaties, woningen, gebouwen met functiemenging en het liefst met ‘specials’. Wij verrichten werkzaamheden op het gebied van vastgoedontwikkeling, haalbaarheid, onderzoek, ontwerp, advies, management en ook de uitwerking van projecten behoort tot onze expertise. Voor ontwikkelprojecten op eigen initiatief focussen wij op de metropoolregio Amsterdam, in bijzonder de Zaanstreek omdat wij daar uitstekende lokale kennis en contacten hebben.

SPONGE (spons) staat symbool voor een natuurlijk groeiend netwerk, het combineren en verbinden van factoren, kennis, partijen en mensen en het creëren van samenhang met een holistische (alomvattende) werkwijze. Deze aspecten werken in het voordeel van de klant en de kwaliteit van het project.

verder naar WIE WIJ ZIJN

afbeelding: ‘Cerveau éponge’ van Suzy Lelièvre