Home

SPONGE, BEDENKT SLIMME CONCEPTEN VOOR VASTGOED

Wij werken als aanjager van vastgoedontwikkeling, concepting en architectuur vanaf een zeer vroege fase van hoogwaardige projecten met betekenis. Dit doen wij in opdracht, in samenwerking met eigenaren, beleggers en ontwikkelaars maar ook op eigen initiatief. Deze initiatieven brengen wij zelf tot ontwikkeling of wij bieden deze aan geïnteresseerde partijen aan. Ook zijn wij succesvol in het winnen van tenders en prijsvragen, ook in opdracht. Wij houden ons voornamelijk bezig met transformaties, woningen, gebouwen met functiemenging en het liefst met ‘specials’ op binnenstedelijke locaties. Wij verrichten werkzaamheden op het gebied van vastgoedontwikkeling, haalbaarheid, onderzoek, ontwerp, advies, management en ook de uitwerking van projecten behoort tot onze expertise. Voor ontwikkelprojecten op eigen initiatief focussen wij op de metropoolregio Amsterdam, in bijzonder Zaandam omdat wij daar uitstekende lokale kennis en contacten hebben, potentiële ontwikkellocaties hebben geïnventariseerd en de weg weten. Belangstelling? Maak graag een afspraak om te bespreken hoe wij u kunnen helpen met uw ambities.

SPONGE (spons) staat symbool voor een natuurlijk groeiend netwerk, het combineren en verbinden van factoren, kennis, partijen en mensen en het creëren van samenhang met een holistische (alomvattende) werkwijze. Deze aspecten werken in het voordeel van de klant en de kwaliteit van het project.

verder naar WIE WIJ ZIJN

afbeelding: ‘Cerveau éponge’ van Suzy Lelièvre