Hoe wij werken

HOE WIJ WERKEN

SPONGE zoekt graag samen met alle betrokkenen de grenzen van het haalbare op. Hierbij werken wij coördinerend en inspirerend en helpen wij alle betrokkenen om door bestaande situaties heen en voorbij het reeds bekende te kijken. Wij willen gezamenlijk, ongeacht mogelijke vooringenomenheid, de voor het project beste oplossingen zoeken, vinden en toepassen. SPONGE heeft hierbij een hoge sensibiliteit voor (toekomstige) trends ontwikkeld.

“De sterkte en drive van SPONGE ligt in de initiatieffase, het bedenken van concepten en projecten die gedreven worden door een sterk idee”

Robin Kerssens – architect

Björn gaat eerst in gesprek met u als klant en luistert. In het begin wil hij de vraag achter uw vraag begrijpen. In het verleden is hij in staat gebleken om passende en waarde vermeerderende oplossingen aan te dragen die de klant zelf nog niet had verzonnen.

verder naar VOOR EN MET WIE WIJ WERKEN

Of lees hier meer over HOE wij werken:

In de fase van concepting aan het begin van de rit, is het doel om helder te stellen welke richting je met het project op wilt met een holistische blik op de verschillende ontwikkelaspecten. Wij werken hierbij als aanjager van een idee, initiatief, project, eigenaar, teams, project, locatie …

Om tot een concept te komen, worden gesprekken met de klant gevoerd. De uitgangspunten die de klant aanreikt worden grondig bestudeerd. Wanneer in beeld, worden mogelijk ook de gebruikers bevraagd of betrokken. Soms wordt er door ons een tijd binnen een bedrijf of op de te ontwikkelende locatie gewerkt, om deze optimaal te leren kennen. Afhankelijk van de opgave, wordt planologisch onderzoek gedaan, een locatieanalyse gemaakt en/of eisen aan een te vinden locatie vastgesteld. De vraag of opgave wordt van de meest diverse hoeken belicht, op zoek naar inspiratie, risico’s en kansen. Waar nodig, worden trend-, markt- en doelgroepenonderzoek, stakeholderanalyse, ruimtelijk, functioneel en commercieel onderzoek uitgevoerd maar vooral wordt de haalbaarheid van een initiatief geanalyseerd. Via de werkwijze van concepting worden als conclusie uitgangspunten voor het project geformuleerd.

Pas als de klant zich kan vinden in de uitgesproken doelen, is de basis gelegd om het project verder uit te werken en wordt gewerkt aan een navolgbaar ontwerp. Visie en concept geven in de ontwerpfase en in elke daaropvolgende fase van de uitwerking houvast en richting voor alle beslissingen die genomen moeten en mogen worden en zijn de rode draad die de klant, de architect, de adviseurs en de bouwer met elkaar volgen en vasthouden. Dit zorgt met de juiste begeleiding voor een soepel proces en een kwalitatief hoogwaardig eindproduct dat aandacht genereert.

Concepting helpt om tussenresultaten te monitoren en op de snelste weg naar het eindresultaat te komen. Door het volgen van het concept zorgt SPONGE ervoor dat het uiteindelijke resultaat van het project overeenkomt met het initiële idee waarmee de ontwikkeling begon.

SPONGE werkt naargelang de behoefte van de klant met full- en high-service en ontzorgt graag. Gelijktijdig wordt er graag samen met de klant of door de klant naar voren geschoven personen (b.v. medewerkers, adviseurs, zakenwaarnemers) en bedrijven (b.v. adviesbureaus, onderzoekers, aannemers) gewerkt.

verder naar VOOR EN MET WIE WIJ WERKEN