Voor en met wie wij werken

VOOR EN MET WIE WIJ WERKEN

SPONGE heeft als sterkste punt het ontwikkelen in co-creatie. Door samen met klanten, eigenaren, adviseurs, specialisten, overheden, eindgebruikers en omwonenden aan projecten te werken ontstaat er in een vroege fase een groot draagvlak en een gevoel van eigenaarschap. Door als ontwikkelaar en architect aan projecten te werken, komen pragmatisme, imaginatie en communicatie optimaal bij elkaar. Wij werken aan concepten, ontwerpen en ontwikkelingen in opdrachten, in samenwerkingen en in eigen initiatieven, die wij aan geïnteresseerde partijen aanbieden of zelf tot ontwikkeling brengen.

“Onze droomklant heeft visie en ambities en is beslisser, pionier en/of teamplayer.”

Björn van Rheenen

SPONGE werkt onder anderen voor en met

  • professionele opdrachtgevers (b.v. beleggers, investeerders, projectontwikkelaars, woningcorporaties, vastgoedmanagers)
  • professionals (b.v. ondernemers, bedrijven, stichtingen, zorginstellingen, aannemers)
  • particulieren (b.v. woningbouwers, verzamelaars)

SPONGE is uw creatieve en kritische sparringpartner. Wij weten wat op vastgoedgebied mogelijk is. Maar wat misschien nog veel belangrijker is: wij willen weten wat uw (bedrijfs)doelen zijn, zodat wij die samen kunnen vertalen naar een perfect gebouwd project.

verder naar CONTACT

of verder naar PROJECTEN:

SPECIALS

TRANSFORMATIES

WONINGEN

FUNCTIEMENGING

Of lees hier meer over VOOR EN MET WIE wij de afgelopen jaren hebben gewerkt (onze klanten van 2003 tot nu):

Naast diverse particulieren en ondernemers:

Aachener Grundvermögen
Airworks
B Contour
Bouwfonds
Café Restaurant Noorderlicht
Christelijke gemeente De Wegwijzer
COA – Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
De Alliantie
De Geus Bouw
Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam
Gemeente Wetteren (B)
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zwolle
HDG Architekten
Joris Laarman Lab
K Dekker Bouw en Infra
MX3D
Opera Ontwerpers Amsterdam
Patrimonium Woonzorg
Ronald McDonald Kinderfonds
Rotteveel M4 bouwmanagement en vastgoedadvies
Schiphol Groep
Scope Bouwmanagement
Stichting Kinetisch Noord (NDSM Loods)
Stichting NDSM werf
Tinteltuin Kinderopvang
Vivium Zorggroep
Vomar Vordeelmarkt
Van Wijnen
Welstandszorg Noord-Holland

verder naar CONTACT