Specials

PANORAMA TERRACE SCHIPHOL

  • concepting

Dit ontwerp is een strategieplan in opdracht van Schiphol Group voor het ontwikkelen van het Panoramaterras op Schiphol en beschrijft een startontwikkeling, waarop derden kunnen aansluiten. Schiphol wil zich verder ontwikkelen als airport-city door een unieke ervaring te bieden aan haar  bezoekers. Aan deze behoefte kan worden voldaan door op het nu bijna lege Panoramaterras op het dak van de terminal een aantal interventies door te voeren. Het doel van deze interventies is om zowel jong als oud vertrouwd te maken met het reilen en zeilen op de luchthaven. Niet enkel het reizen zelf staat centraal, maar ook de logistieke context van de luchthaven wordt tast- en beleefbaar voor de bezoeker. Tijdens het onderzoek bleek dat het project mede gefinancierd kan worden door de inkomsten die ontstaan doordat de bezoekers (langer) parkeren in de betaalde parkeergarages van Schiphol.

Er is een noodzaak om een in ruimte, kosten en tijd zeer flexibel parapluconcept voor het Panoramaterras te formuleren. Idealiter laat dit concept ruimte voor latere onverwachte invullingen, is het aanpasbaar en oogt het in elke fase reeds compleet. Het concept moet leidend zijn voor alle verdere maatregelen op het Panoramaterras en moet onverwoestbaar zijn als het gaat om toekomstige, nu nog onbekende interventies en flexibel genoeg zijn om deze in zich op te kunnen nemen. Er zijn twee thema’s van verschillend karakter als concept denkbaar: ‘DE REIS’ en ‘DE TURNAROUND’.

Binnen het thema ‘DE REIS’ (van Schiphol naar Schiphol) kan de bezoeker imaginair een vliegreis maken en zodoende spelend het verloop van een vliegreis leren. Voor de doelgroep van kinderen in het bijzonder, maar ook voor de volwassen bezoekers is het belangrijk om niet met letterlijke uitingen maar met associaties te werken. De verbeelding en het stimuleren van de fantasie, spelen en vermaken staan centraal in dit deel van de inrichting. Door het thema abstract te houden en de interventies zodanig gestalte te geven, dat zij open blijven voor individuele invullingen en interpretaties, wordt de geest van de bezoeker meer geprikkeld.

Het onderdeel DE TURNAROUND op het Panoramaterras is meer ‘down to earth’ en legt de zichtbare processen op het platform, de ‘echte’ wereld en ook niet
zichtbare processen op de luchthaven, zoals veiligheid, bagageverwerking en de vliegtuigafhandeling uit. In dit deel van de inrichting staan ontdekken, educatie en informatie centraal.