Woningen

WILLEM DREESLAAN ZAANDIJK

  • concepting
  • development

In het historische hart van Zaandijk, achter de Zaandijkerkerk, heeft de gemeente Zaanstad een stuk grond beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van 10 woningen. De ambitie van de gemeente is om deze woningen zorgvuldige te verweven met dit stuk Zaandijk. Wij hebben samen met LAB.z de bewoners eerst geïnterviewd om te weten te komen hoe zij aankijken tegen de nieuwe woningen, wat hun bedenkingen zijn, welke kansen zij zien en hoe zij denken dat de woningen sociaal ingepast kunnen worden in de bestaande buurt. Uit de interviews is een duidelijk beeld van de wensen van de omwonenden naar voren gekomen en is ook het draagvlak voor de ontwikkeling versterkt. Daarnaast hebben wij voorgesteld om de locatie in te vullen met een CPO-project (particulier opdrachtgeverschap). Op deze wijze worden voor de planvorming door de projectontwikkelaar en de architect duidelijke kaders gegeven door de omwonenden aan de ene kant en de CPO-kopers aan de andere kant. Kortom, een sociale succesvolle formule voor het nader tot elkaar brengen van de uitgangspunten en wensen van omwonenden, kopers, gemeente, ontwikkelaar en architect waarbij huidige omwonenden en toekomstige kopers een proces van sociale cohesie ondergaan.

SPONGE, ARCHITECTS & Robin Kerssens i.s.m. LAB.z