Specials

WALKING ON WATER

  • architecture
  • concepting

Het concept om een brug te maken om over het water te lopen betreft een studie voor een voetgangersbrug over een kanaal in een natuurgebied. De brug bestaat uit een perspexplaat die door transparante drijvende opblaasballen wordt gedragen. De opblaasballen zijn gefixeerd met rvs-staven. De detaillering is gereduceerd tot één detail: de verbinding tussen de plaat en de staven. De transparantie en het meegeven van het plaatmateriaal zorgen voor een eenheid met het water en een bijzondere waarneming van de natuur.