Functiemenging

UNIVERSITY LIBRARY INNSBRUCK

  • architecture
  • concepting

Dit voorstel voor een nieuw gebouw tussen bestaande structuren impliceert loopverbindingen tussen gebouwen, faculteiten en functies. De bouw vormt een uitnodigend knooppunt voor ontmoeting en uitwisseling tussen studenten, docenten, gebruikers en bezoekers. Tegelijkertijd wordt het contact met de omgeving fysiek en communicatief verbetert. Het ontwerp voegt een landschappelijk en een stedelijk niveau toe aan het universitaire forum. De nieuwe ontsluitingen aan het forum leiden tot een open, centrale en levende plaats die tegelijkertijd representatief en voor iedereen toegankelijk is. De ingreep, die meer dan slechts één bibliotheek vertegenwoordigt, leent een nieuwe identiteit aan de universiteit.

SPONGE, ARCHITECTS I.S.M. IOU ARCHITECTURE EN BOAZ BARADON