Transformaties

FORMER LIBRARY HARDERWIJK

  • architecture
  • concepting
  • development

De gemeenteraad van Harderwijk heeft het ontwerp van SPONGE & Cell Studio als winnaar van de tender ‘herbestemming voormalig bibliotheekgebouw’ aangewezen. Het voormalige bibliotheekgebouw zal worden herbestemd naar woningen met in de plint een museumfunctie en horeca voor ouderen.

Het voormalige bibliotheekgebouw, een ontwerp uit 1984 door H.H. Posthumus ligt in de oude kern van Harderwijk. De huidige ingang ligt aan de Academiestraat en de achterzijde heeft een uitstekende verbinding met het Hortuspark.

Het nieuwe gebouw manifesteert zicht aan de parkzijde als een begroeide heuvel. Groen begroeide terrassen van de huurwoningen stapelen zich aan de rand van het Hortuspark en vergroten het visuele oppervlak van het park en vergroot de kwaliteit van het park.. Het ontwerp stelt zich bescheiden op en benadrukt de waarde van de omliggende historische bakstenen gebouwen die zich als een coulisse om het gebouw vouwden. Het park zal, anders dan nu, vanaf de Linnaeus Poort (en vice versa) te zien zijn door een deel van het gebouw (begane grond) te slopen en terug te geven aan de openbare ruimte, met een uitnodigender karakter en een betere sociale veiligheid tot gevolg, mede bewerkstelligd door drie heuse poortwachterswoningen op bg en de 1e verdieping naast de poort.

Gesloopte materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt in de transformatie. Door de bovenverdiepingen in een lichte prefab houten bouwwijze (co2-opslag) uit te voeren, kunnen deze met relatief geringe aanpassingen aan de huidige constructie in een demontabele en mede hierdoor circulaire en stikstofarme bouwwijze gerealiseerd worden. Een prefab bouwwijze voor de optopping maar ook voor de nieuwe gevels en daken betekent dat een kortere bouwtijd en een kleinere bouwplaats op deze waardevolle binnenstedelijke locatie voldoet.