Transformaties

(RE)GENERATING STRATEGY

  • concepting
  • development

In het kader van de verdichting van steden, staat in deze studie de herontwikkeling van bestaande bouwblokken met grote binnengebieden centraal. Het binnengebied is meestal in het bezit van diverse eigenaren. De indeling in verschillende percelen vormt het uitgangspunt voor stedelijke verdichting middels een strategie zonder onteigeningen te hoeven aanwenden. Deze strategie bestaat uit zeven regels, toe te passen op elk afzonderlijk perceel, die moeten garanderen dat groen, ruimte, licht en lucht geïntroduceerd worden in het hart van het blok. De perceelgrenzen vormen het uitgangspunt voor de interne ontsluiting. Er ontstaan verschillende soorten publiekelijke, collectieve en privé ruimten binnen het autovrije gebied, zodat een aangename en kwaliteitsvolle leefomgeving gevormd wordt. De rustige aard van het nieuwe woongebied wordt daarbij gewaarborgd door het behouden van de ring van woningen die het binnengebied als het ware beschermen. Op die manier wordt een groene en rustige leefomgeving gecreëerd midden in het centrum van steden.