Functiemenging

BOULEVARD SENFTENBERG AM SEE

  • concepting
  • development

Deze bijdrage voor een Europese prijsvraag met de vraag hoe de stad aan het meer kan komen te liggen, is een ontwerp voor een ‘leefboulevard’ gemaakt voor ‘Senftenberg am See’ – een stad in het oosten van Duitsland. Deze boulevard verbindt de oude stadskern van Senftenberg , een langzaam veranderende ‘Plattenbausiedlung’ en een ‘Schlosspark’ met het meer. Op de boulevard kunnen zich activiteiten voor burgers en toeristen ontplooien. Er kunnen gebouwen met diverse functies aan de boulevard worden gekoppeld die in verband staan met een thematische zonering: sport, events, cultuur en natuur. Een bestaande aangrenzende ‘Plattenbau’-flat wordt niet verwijderd, maar getransformeerd.

Sponge, Architects i.s.m. Iou Architecture, D. Lesterhuis, B .Móra