Transformaties

REAL EXCHANGE

  • concepting
  • development

De vraag die wij ons stelden was: Hoe kan (gedeeltelijke) leegstand van kantoorpanden worden opgelost zonder flink te moeten afwaarderen? De oplossing: ruilverkaveling. Projectorganisatie Westpoort Amsterdam werkte aan de herontwikkeling van Sloterdijk-Centrum. Een aantal panden stonden daar geheel of gedeeltelijk leeg, en de komende jaren zouden nog enkele huurcontracten aflopen. Pandeigenaren zochten een oplossing voor hun pand: hoe zouden zij hun meters verhuurd krijgen zonder te moeten afwaarderen. Ons voorstel:

Stap 1: eigenaren om tafel: SWOT-analyse per pand, Uitgangspunten en wensen m.b.t. nieuwe situatie van pandeigenaren bespreken

Stap 2: vullen gebouw 1+2: Huurders verplaatsen naar gebouw 1, creëren van waarde

Stap 3: transformatie gebouw 3: Waarde die gecreëerd is in stap 2 inzetten voor transformatie gebouw 3

Stap 4: nieuwe situatie: Gebouw 1+2: volledig verhuurd kantoor, gebouw 3: volledig gevuld met nieuwe functie

Effecten: Uitgangspunt: behoud van waarde, zekerheid van inkomsten (toekomstbestendig), 3 volle panden (geen leegstand)

Neveneffecten: Voorkomen van (toekomstige) leegstand in het gebied, onttrekking van kantoor m2 (verminderen concurrentie), gebied wordt aantrekkelijker door toevoeging van nieuwe functies,  waardecreatie in plaats van vermindering (afschrijving)

SPONGE, ARCHITECTS I.S.M. ANNEKE DALHUISEN (HEIJMANS), DIETER BLOK (BKVV), JURRE BLAUW (BAM), LUCIEN WALRAVEN (PEAK)

ONS CONCEPT IS OPGENOMEN IN DE TOOLBOX INNOVATIEVE FINANCIERINGSCONSTRUCTIES VAN AGENTSCHAP NL.