Woningen

RESIDENTIAL AREA KROMMENIE ZAANSTAD

  • architecture
  • concepting

Jarenlang was Krommenie het centrum van de industrie van producenten van zeildoeken. In ons plan verwijzen we door middel van robuuste architectuur naar de vroegere nijverheid. Het accent ligt op een eigen identiteit geworteld in het verleden met een harmonieuze aansluiting op de directe omgeving. Er zijn 50 moderne en duurzame woningen ontworpen in het kader van een door de gemeente Zaanstad uitgeschreven tender, geschikt voor meerdere doelgroepen.

Aan de Zuidervaartdijk staat een markant appartementsgebouw met tien woningen, dat refereert aan de statige fabrieksgebouwen van vroeger. Dit gebouw vormt samen met het bestaande fabrieksgebouw aan de andere kant van de Rolrederstraat, een stoere poort naar het nieuwbouwgebied. De speelplaats voor kinderen, in de schaduw van de grote bestaande boom, maakt deel uit van de groenstructuur en van de veilige ontsluitingsroute van de woningen aan de Wilheminastraat.

Een groene omgeving stimuleert om naar buiten te gaan, te bewegen en anderen te ontmoeten. In de openbare ruimte wordt dit gestimuleerd met de ‘struinpaden’ en zitbankjes in de schaduw van bomen. We passen groenzones toe waarin wilde bloemen gecombineerd met groen een plek krijgen en zorgen voor een aantrekkelijk leefgebied. Deze stroken zijn tevens geschikt voor het versnelt opnemen van veel hemelwater. Onder de te plaatsen bomen planten we wilde bloemen.

De woningen aan de noordkant van de Rolrederstraat zijn semi-bungalows met vooruit- en terugspringende gevels. Deze opzet geeft een kleinschalig en afwisselend beeld met veel vrijheid voor individualisering van tuinen en dakterrassen.

Een deel van de woningen wordt als appartementengebouw met lift uitgevoerd. Het resultaat is een charmant en industrieel ogend drielaags pand met negen woningen centraal in het gebied.

Alle woningen zijn omgeven met groen. Het daglicht en zon komen comfortabel de woningen binnen. Het openbaar gebied, de verbinding tussen tuin, woning en straat wordt in goede balans tot in detail uitgewerkt. Net als de balans tussen bebouwd, onbebouwd parkeren en de aansluiting met de bestaande omgeving.

Langs de zijstraat naar het Weiver bevinden zich zes grondgebonden woningen met twee verdiepingen en sheddaken zoals deze typisch zijn voor industriële gebouwen. De individuele woningen binnen dit ensemble zijn deel van het geheel maar blijven individueel afleesbaar.

Het ‘struinpad’ langs de achtertuinen van de Wilhelminastraat is een gelijkvloerse verbinding voor voetgangers en fietsers die de winkelstraat en de Zuiderhoofdstraat, langs de doorsteken naar de Wilhelmina- en de Rolrederstraat en langs de speeltuin, met elkaar verbindt. Uiteraard blijven de bestaande achteringangen van de van de tuinen aan de Wilheminastraat in de haag uitgespaard en toegankelijk.

De woningen langs de struinpaden hebben op de begane grond raamopeningen, mede ten behoeve van de sociale controle aldaar, maar zijn op de verdieping gesloten zodat voldoende privacy voor de aanpalende tuinen en woningen ontstaat door geen inkijk in te geven.

Alle woningen zijn levensloopbestending ontworpen om woonvormen als kangoeroe-, mantelzorg-, generatie- of hofjeswoningen mogelijk te maken.

Een groot oppervlak van het plangebied wordt aan weerszijden van de Rolrederstraat groen ingericht waardoor in de straat een wijds profiel met een goede mix van openbaar groen en tuinen te zien zal zijn. Dit beeld ontstaat door de relatief eenvoudige, maar stoere twee-onder-één-kap woningen met tuin op afstand van elkaar te plaatsen met ‘groene kamers’ er tussenin.

In onze visie werken wij een rustig en groen woongebied uit dat met haar drempelvrije openbare ruimte en woningen geschikt is voor ouderen en senioren. Wij creëren een leefomgeving die bijdraagt aan gezondheid, beweging en ontmoeting. Met een mix van bewoners zal de nieuwe wijk een zeer prettige woonomgeving zijn en toegevoegde waarde geven aan de bestaande omgeving. Vanwege de goede ontsluiting zijn alle voorzieningen dichtbij.

In het westelijke deel van het gebied in de strook tussen de bestaande bebouwing langs de Weiver bevinden zich vijf kavels voor zelfbouw in particulier opdrachtgeverschap. Deze ‘vrije kavels’ vormen hier als autonoom wijkje een mooie overgang naar de bestaande bebouwing. Ze krijgen het thema van Zaanse houten huizen en sluiten daarmee perfect aan op de op deze hoogte bestaande Zaanse huisjes langs de Weiver.

De achterkanten van de bestaande woningen aan weerszijden van het gebied, met een grote veelzijdigheid van schuttingen en bergingen, worden door ons opgewaardeerd tot ‘struinpaden’ die groen worden ‘afgewerkt’ met schuttinghoge hagen. Ook hier blijven de bestaande achteringangen van de van de tuinen aan de Wijver in de haag uitgespaard en toegankelijk.

Een wijds, groen en zonnig karakter van de toekomstige Rolrederstraat en de mogelijkheid om een verkeersluw ‘ommetje’ in het groen te maken zal niet enkel de nieuwe bewoners, maar ook de huidige omwonenden van meerwaarde en woongenot voorzien.

Ons plan sluit aan op het bestaande karakter van Krommenie en houdt rekening met de omwonenden in de directe omgeving. Het plan houdt rekening met de bezonning van omliggende woningen en tuinen door de bebouwing aan de noordzijde laag en op afstand te houden. Ook wordt er rekening gehouden met beperking van inkijk in bestaande huizen en tuinen door de ligging en oriëntatie van de nieuwe woningen.

Programma:
10 appartementen vrije sector
25 grondgebonden woningen vrije sector
9 appartementen sociale huur
6 grondgebonden woningen sociale huur

DOOR DE GEMEENTE ZAANSTAD EN DE OMWONENDEN AANGEWEZEN ALS TOP DRIE PLAN VAN ALLE INZENDINGEN VAN DEZE TENDER

SPONGE ARCHITECTS & ARCHITECTENBUREAU ROBIN KERSSENS I.S.M. K_DEKKER EN DE GEUS BOUW