Functiemenging

NEVERITAPARK NDSM AMSTERDAM

  • concepting

Dit bottom-up schetsontwerp voor een circulair park op een deel van de NDSM-werf is tot stand gekomen in opdracht van Stichting NDSM en de in het gebied aanwezige gebruikers en ondernemers. Het Neveritapark zien wij als de groene oase van de NDSM-werf waar mensen komen om te ontspannen, te recreëren en geïnspireerd te raken. Het casco van het circulaire park biedt ruimte aan culturele, innovatieve en duurzame initiatieven waarbij door verbinding en interactie een positieve impact plaatsvindt tussen de bezoekers en de gebruikers van de NDSM werf. Alle vaste onderdelen in dit park zijn voor meerdere vormen van gebruik voor diverse doelgroepen op verschillende tijden interpreteerbaar. Zij nodigen uit voor ingebruikname en verblijf.