Functiemenging

MIX TO THE MAX ALMERE

  • architecture
  • concepting

Een fsi (floor space index) van 2,0 gaf aanleiding voor het concept: Op de gehele bouwvlakken van de drie kavels in Almere Buiten hebben wij twee bouwlagen geplaatst. In de lucht. dan op verschillende plekken een of twee lagen uitgesneden en verticaal naar beneden verplaatst. Het resultaat: een stedelijk netwerk dat plaats biedt aan een combinatie van sferen, gebruik en beleving. Het verstrengelen van gebruiks- en functievormen nodigt uit tot confrontatie en interactie. Door de architectonische eenheid en het spel tussen openbaar, semi-openbaar en privé en de gemeenschappelijke ontsluitingen ontstaat collectiviteit. Het complex is een sculptuur in zijn omgeving; een dominant en helder verschijningsbeeld, representatief en toch drempelloos.

1E PRIJS BOUWFONDSPRIJSVRAAG ‘HET AANZIEN VAN NL’

SPONGE, ARCHITECTS I.S.M. IOU ARCHITECTURE