Woningen

BINNENSTEDELIJKE INBREIDING

  • development

Om aan de groeiende woningvraag te kunnen voldoen zonder dat buiten de stadsgrenzen in het groen wordt uitgebreid, hebben wij een onderzoek gedaan naar inbreidingslocaties binnen de bestaande stadsgrenzen en bebouwing. Ons onderzoek richt zich op kleinschalige verdichting omdat dit type verdichting een belangrijke bijdrage levert aan de versterking van het bestaande stedelijk weefsel, en dus de leefbaarheid van de stad. Hiervoor hebben wij empirisch een onderzoeksmethodiek ontwikkeld door exemplarisch onderzoek van de Rosmolenwijk in Zaanstad (metropoolregio Amsterdam). Onze onderzoeksaanpak beschrijft een methode om zo efficiënt mogelijk van veldwerk tot concreet project te komen die op alle wijken in alle steden toepasbaar is.

Zaanstad heeft zichzelf een grote woningbouwopgave gesteld: 15.000 tot 20.000 woningen bijbouwen tot 2040. Uit dit onderzoek blijkt, dat potentieel voldoende locaties in de bestaande wijken kan worden gevonden om de helft van alle benodigde woningen te kunnen realiseren.

SPONGE, ARCHITECTS & ROBIN KERSSENS I.S.M LAB.z