Functiemenging

DESIGN CENTRE LIÈGE

  • architecture
  • concepting

Representatief voor het Waalse ontwerp en als spil in de Euregio-Maas-Rijn, moest het ontwerpcentrum de stad Luik voorzien van voortdurende activiteiten. Het duurzame gebouw is een flexibel casco dat kan worden ingevuld volgens de veranderende behoeften van de verschillende gebruikers. Het is een interactief centrum waar ontmoeting en uitwisseling tussen verschillende mensen, beroepen, de industrie, inwoners van Luik en bezoekers mogelijk wordt gemaakt. Het programma vormt een verbinding en een overgang tussen de drukke groene esplanade en het rustige groene binnengebied van het bouwblok. Een groot en flexibele tentoonstellingsruimte bevindt zich op de begane grond van het designcentrum. Deze ruimte kan ook worden gebruikt voor vergaderingen, conferenties, symposia, presentaties enz. Een cafetaria bevindt zich tussen de openbare toegang tot de binnenruimte en de tentoonstellingsruimte. De bovenste niveaus, bevatten kantoren voor startende bedrijven, workshops en ateliers voor ontwerpers en een klein auditorium voor lezingen, presentaties of films. Op de bovenste verdieping zijn de ruimten voorzien van mooi noorderlicht door een sheddak. Een groot atrium met een glazen dak in het midden van het gebouw laat natuurlijk daglicht diep in het gebouw tot in de tentoonstellingsruimte en maakt visuele communicatie tussen de verschillende niveaus en gebruikers van het centrum mogelijk. Het veranderen van de opening van het atrium op elke verdieping verbetert deze visuele verbinding.