Philosophy

SPONGE [SPONSCH], ENG. <SPONS>

SPONGE is een architectenbureau dat zich voornamelijk bezig houdt met concepting, transformatie, gebouwen met gemengde functies en woningen.

In onze visie is een goed ontwerp meer dan een tekening van een bijzonder object:

  • Er komt zakelijk inzicht bij kijken als het gaat om de exploitatie.
  • Het ontwerpen van gebouwen vraagt een analytische en innovatieve manier van denken.
  • Een gebouw moet aansluiten bij hoe de gebruikers er bijvoorbeeld willen wonen of werken.
  • Het moet passen in de omgeving en daar een verbinding mee aangaan.
  • Het moet ook toekomstbestendig zijn, zowel in functionaliteit als in duurzaamheid.

SPONGE denkt over al die zaken mee nog vóór de eerste schets en tot na de uitvoering. Zie ons als een sparringpartner die de belangen van de opdrachtgever behartigt en op veel niveaus kan schakelen. Samenwerkingen binnen en buiten de architectuur versterken SPONGE. We hebben een breed netwerk met expertise op uiteenlopende terreinen. Afhankelijk van het project zoeken we samenwerking met andere disciplines, bijvoorbeeld landschapsarchitecten, interieurarchitecten en kunstenaars. Hun ideeën verrijken ons werk.

De betrokkenheid van SPONGE bij maatschappelijke en duurzame vraagstukken uit zich onder andere in culturele en maatschappelijke initiatieven en projecten. Voorbeelden hiervan zijn het Architectennetwerk Anet (kennisnetwerk), WMOarchitect (Architectencollectief op het terrein van zorg) en LAB.z (Stadslaboratorium Zaanstad). Ook is onze kennis van duurzaamheidsvraagstukken steeds actueel, onder meer door het hogeschooldocentschap ‘Duurzame Bouwkunde’ van onze oprichter Björn van Rheenen sinds 2012.

SPONGE is het Engelse woord voor spons. Daarmee geven we aan dat ons bureau makkelijk kennis opneemt en deze wil delen met anderen. Een spons heeft de structuur van een netwerk. In onze visie staat dat symbool voor het combineren van disciplines, kennis en materialen tot een organisch geheel. Deze werkwijze resulteert in ontwerpen die in alle opzichten passen bij wat opdrachtgevers en gebruikers voor ogen hebben. Een natuurlijke spons zien we als metafoor voor duurzaamheid, een centraal thema in ons werk.

SPONGE, voor zakelijke opdrachtgevers

Voor zakelijke opdrachtgevers zijn wij meer dan een architectenbureau dat op basis van programma-eisen een ontwerp maakt. SPONGE kijkt analytisch naar de vraag: Hoe luidt de visie? Hoe definiëren we het concept? Waar is winst te behalen in duurzaamheid, logistiek, functionaliteit en financiering? We denken proactief mee over het oplossen van vraagstukken, ook als die buiten ons eigen vakgebied liggen. Dankzij ons brede netwerk kunnen wij op uiteenlopende terreinen expertise vinden voor een opdrachtgever. Het kan bijvoorbeeld gaan om financiële deskundigheid, regelgeving, het ontwikkelen van mogelijkheden voor exploitatie of het vinden van samenwerkingspartners.

SPONGE, voor particuliere opdrachtgevers

Bij particuliere opdrachtgevers gaat een project meestal over de eigen woning. De plaats waar je leeft moet bij uitstek voldoen aan persoonlijke wensen op het gebied van functionaliteit en esthetiek. SPONGE begrijpt dat die persoonlijke component centraal staat. We luisteren, denken mee over oplossingen en begeleiden naar wens alle stappen van het ontwerp- en bouwproces dan wel de renovatie. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij de keuze van een aannemer, het aanvragen van vergunningen en bouwbegeleiding.
SPONGE stelt de bewoner(s) van een gebouw vanaf het begin van het ontwerp centraal. Als zij vóór de start van het ontwerpproces bekend zijn, vragen we hen naar hun leefwijze en wensen. Ook de kwaliteiten van de leefomgeving analyseren we en vervlechten deze vervolgens in het ontwerp. Beleving van de natuur, duurzaamheid, sociale interactie en individualiteit zijn terugkerende thema’s in de ontwerpen van SPONGE.